วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ความคืบหน้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
โดยส่วนงาน ผศ.ส.พ.
ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง จว.กาญจนบุรีความคืบหน้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
โดยส่วนงาน ผศ.ล.บ.
ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จว.สระบุรี
เริ่ม COD 20 กรกฎาคม 2561